Berättarmagi

En interaktiv sagoupplevelse med rörelse, musik och samarbete. Barnen bjuds in till magins värld och får uppleva en gestaltad saga som de själva är delaktiga i.

F: klass, åk 1 och åk 2. Cirka 75 minuter. Vi är två kulturaktörer som kommer till skolan. Max 30 elever per grupp och workshop. Kostnad 6000 kr (moms tillkommer).

Vi har föreställningen utomhus eller i en större sal i skolan

Vilken ramsa säger man när man svingar med trollspöet? Vad äter egentligen en trollunge? Under denna workshop får eleverna en skjuts rakt  in i sagans magiska värld. De får pröva olika sätt att röra sig på och skapa egna sagofigursdanser.

”Eleverna var mycket engagerade, många kände att de var en del av berättelsen.  Det blev en speciell känsla av att vara i skogen, att befinna sig i miljön där berättelsen utspelade sig. Bättre än inomhus!” / Pedagogerna i förskoleklass på Parkhemsskolan

Boka + Kontakt

Eleverna får via berättande, rörelse och drama uppleva vad som kan hända när man tar sig till den magiska skogsgläntan. De är i högsta grad aktiva; de får via rörelser hitta hemliga stigar och komma med förslag i den sagan som gestaltas. Samtalen med eleverna blir ofta existentiella och alltid angelägna. Fantasin flyger fritt.

Denna workshop fungerar bra som inspiration och påfyllning inför fortsatt sagoskrivande. Vår grundtanke är att språklust kommer av att känna sig berörd, delaktig och att ha sitt eget berättande i kroppen.

I denna workshop får eleverna:

  • en start inför fortsatt sagoberättande/skrivande
  • dansupplevelse med olika rörelsekvaliteter
  • diskutera frågor och funderingar som föreställningen väcker
  • uppleva sagans magi med sina sinnen


Läs om målkoppling

Litteraturlista

Vi har gärna en uppföljande workshop för att återkoppla till barnens skrivande och fördjupa metoder i berättandet

Arbeta vidare
Förslag på att gå vidare är att skriva/rita ett brev till någon av karaktärerna i sagan. Först kan man gå igenom vilka som var med och återberätta sagan tillsammans. När vi gestaltar Bortbytingen av Selma Lagerlöf är en idé är att berätta för trollmor hur det är att vara människa, att ge goda råd eller ställa frågor. Kanske fantisera om hur lillen hade det där hos trollmor.