Berättarmagi

Klassrummet blir en sagoglänta och barnen bjuds in till magins värld via berättande, lekar  och en dramatiserade saga.

F: klass, åk 1, åk 2, åk 3. En och en halv timme inklusive rast. Vi är två kulturaktörer som kommer till skolan. Max 30 elever per grupp och workshop. Kostnad 6000 kr (moms tillkommer).

I coronatider har vi workshopen utomhus på skolgården.

Vilken ramsa säger man när man svingar med trollspöet? Vad äter egentligen en trollunge? Under denna workshop får eleverna en skjuts rakt  in i sagans magiska värld.

”Jag och klassen tyckte väldigt mycket om ert besök! Drama är något jag/vi inte jobbat med jättemycket, så det blev en bra påfyllning till oss. Både som en upplevelse och en i gångsättare, att komma igång mer med.”  Lärare åk 2

Boka + Kontakt

Eleverna får via berättande och drama uppleva vad som kan hända när man går in genom magins blåskimrande portal. De är i högsta grad aktiva; från att hitta på lösenord, leka och lära sig sagoramsor till  att komma med förslag i den sagan som gestaltas. Samtalen med eleverna blir ofta existentiella och alltid angelägna. Med spännande musik får eleverna leta inre bilder och låta fantasin flyga fritt.

Denna workshop fungerar bra som inspiration och påfyllning inför fortsatt sagoskrivande. Vår grundtanke är att språklust kommer av att känna sig berörd, delaktig och att ha sitt eget berättande i kroppen.

I denna workshop får eleverna:

  • en start inför fortsatt sagoberättande/skrivande
  • diskutera frågor och funderingar som föreställningen väcker
  • uppleva sagans magi med sina sinnen


Läs om målkoppling

Litteraturlista

Arbeta vidare

Förslag på att gå vidare är att skriva/rita ett brev till någon av karaktärerna i sagan. Först kan man gå igenom vilka som var med och återberätta sagan tillsammans. När vi gestaltar Bortbytingen av Selma Lagerlöf är en idé är att berätta för trollmor hur det är att vara människa, att ge goda råd eller ställa frågor. Kanske fantisera om hur lillen hade det där hos trollmor.