Folktro då och nu! Årskurs 2 och 3

Litteratur som kulturarv, för årskurs 2 och 3

Varför satte man ut gröt till gårdstomten och hur kommer det sig att troll inte tål sol? Vilken betydelse hade myter, sagor och vidskepelse förr i tiden och vilken betydelse har det nu? Hur visas det i vårt litterära kulturarv?

Eleverna får i en upplevelsebaserad workshop lära känna huvudkaraktärerna i Selma Lagerlöfs* Bortbytingen och vi diskuterar de teman som sagan bjuder på som framförallt är kopplad till folktro då och nu. Vi berättar och reflekterar kring Selma Lagerlöfs författarskap och låter eleverna själva vara aktiva med hjälp av drama och berättande.

Vinsterna med att på ett lekfullt och spontant sätt berätta och gestalta är många. Gruppkänslan växer och tilliten till den egna förmågan stärks. Eleverna får också med hjälp av sinnen och upplevelse en förankrad kunskap om hur folktron visas i litteraturen.

 *Selma Lagerlöf fick som första kvinna nobelpriset 1909 och hon hade också stor påverkan på kvinnors kamp för lika rättigheter i samhället.

Kostnad 6 000 kr (moms tillkommer)                                                       Upplägg: En workshop på två och en halvtimme. Vi kommer till klassrummet.                                                                                                               För mer info och bokning kontakta oss

 

I det här projektet arbetar eleverna med målen i Svenska åk 1 – 3 i Lgr 11:

Berättande texter och sakprosatexter

 

  • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.