Folktro – då och nu

Kloka gummor och rika troll. Vad trodde man på förr, vad tror man på idag? En gestaltning av Selma Lagerlöfs Bortbytingen sätter fart på diskussionen.

 folktroÅk 2, åk 3. Nittio minuter inklusive rast. Vi är två kulturaktörer som kommer till skolan. Max 30 elever per grupp och workshop. Kostnad 6000 kr (moms tillkommer).

Boka + Kontakt

Varför satte man ut gröt till gårdstomten och hur kommer det sig att troll inte tål sol? Vilken betydelse hade myter, sagor och vidskepelse förr i tiden och vilken betydelse har det nu?

I coronatider har vi workshopen utomhus på skolgården.

Eleverna får i en upplevelsebaserad workshop lära känna karaktärerna i Selma Lagerlöfs Bortbytingen och diskutera teman som sagan bjuder på. De får också tillfälle att berätta hur vidskepelse ser ut idag, det blir en insamling av elevernas olika erfarenheter.

Eleverna får via lösenord, rörelser, ramsor och eget berättande känna vinddraget av det mystiska och spännande som finns i vår folksjäl. Här fördjupar vi kunskapen om vårt gamla kulturarv men låter pendeln svänga lika mycket till den tid vi lever i  nu. De får via sina sinnen uppleva det spännande, magiska och kanske lite läskiga – men också tryggt hållande som finns invävt i denna del av vårt kulturarv.

I denna workshop får eleverna:

  • en kunskap som grundar sig på vårt kulturarv
  • vara aktiva i berättande och drama
  • träna på att samarbeta – och säga ja till varandras idéer

Finns det önskemål om en fortsättning så går det bra. Workshop 2 blir en fördjupning på samma tema och eleverna får en skrivuppgift mellan gångerna.

Läs om målkoppling

Litteraturlista