Historier som hjälper!

Nilla Historier som hjälper

Yttrandefrihet, mod att vara den man är och insikten om att alla behövs. Med dessa angelägna teman som grund får eleverna lyssna till engagerande och fängslande historier.

Åk 3. En kulturaktör kommer till er skola. Respektive berättarföreställning inklusive samtal är 40 minuter. Max 30 elever per grupp.  Kostnad för berättarserien om tre tillfällen är 7500 kr (moms tillkommer).

När eleverna lyssnar på en muntlig berättelse blir de medskapande. De startar den inre filmkameran och får tillgång till egna bilder. Det muntliga berättandet brukar ofta fånga uppmärksamheten också hos dem som har svårt med koncentrationen. Man blir delaktig och lever sig in i handlingen. Man är där.

Det kan finnas många lager att hämta ur en muntlig berättelse. Att vrida och vända på de stora frågorna, att stärka självinsikten och skapa ökad förståelse för andra är bara några exempel på det.

Mellan gångerna i denna berättarserie får lärare och elever tillfälle att reflektera över historien och dess budskap. Kanske väcker historien frågor till liv. Kanske föds någon insikt. Innan nästa historia berättas så knyter vi tillsammans an till den förra berättelsen.

Eleverna får:

  • Uppleva det muntliga berättandets magi och dramaturgi
  • Reflektera över angelägna teman
  • Stärka samhörigheten i klassen

Föreställningen spelas av Gunilla Cullemark, författare och muntlig berättare i SkrivSprånget.