Hitta mormors drömmar

Hur låter och rör sig en berättelse? I föreställningen är barnen aktiva genom rörelser, dans, ramsor och musicerande i ett magiskt skimrande vattenäventyr.

Förskolan 3- 5 år. Cirka 60 min. Vi är två kulturaktörer som kommer till förskolan. Max 30 barn per föreställning. Kostnad 5500 kr . Två föreställningar på samma ställe, då är kostnaden 10 000 kr (1000 kr rabatt). Moms tillkommer.

Boka + Kontakt

Nu som en Ur & Skur föreställning på gården!

Hitta mormors drömmar Ur & Skur

Vad händer när man glömmer bort sina drömmar och var tar de glömda drömmarna vägen? Följ med på ett undervattensäventyr och leta efter mormors drömmar. I drömmarnas grotta vaktar hajen och på vägen dit får barnen hjälpa pirayan, valen och bläckfisken.

Musik och dans leder barnen in i undervattensäventyret via den magiska hissen ner i mormors källare.  Barnen är själva aktiva och för berättelsen vidare med dans, rörelser, ramsor och genom att spela i en undervattensorkester med slagverk.
”Kom ihåg vad ni tycker är viktigt och roligt och följ det sedan. Då har hajen ingen chans mot era drömmars kraft” Mormor

I denna workshop får barnen:

  • spela slagverk i en undervattenorkester och dansa tangorytmer
  • stärkt kroppsuppfattning kopplat till dansens & rörelsens olika kvalitéer
  • öva empati och vara med existentiella frågor med magins hjälp

Föreställningen hålls av Mikael Lönnbjer, musiker och slagverkspedagog som har skapat all musik i förställningen och av Eva Dahlberg, kulturpedagog med inriktning skapande dans i SkrivSprånget, som har skrivit manus.