Hitta mormors drömmar!

Hitta mormors drömmar Ur & Skur

Hur låter och rör sig en berättelse? I föreställningen är barnen aktiva genom rörelser, dans, ramsor och musicerande i ett magiskt skimrande vattenäventyr.

Förskolan 3- 5 år. Cirka 40 min. Vi är två kulturaktörer som kommer till förskolan. Max 30 barn per föreställning. Kostnad 6000 kr  . Två föreställningar på samma ställe, då är kostnaden 11 000 kr (1000 kr rabatt).  Digitalt interaktivt inspirationsmaterial ingår. Moms tillkommer med 25 %. 

Boka + Kontakt

Nu som en Ur & Skur föreställning på gården!

Vad händer när man glömmer bort sina drömmar och var tar de glömda drömmarna vägen? Följ med på ett undervattensäventyr och leta efter mormors drömmar. I drömmarnas grotta vaktar hajen och på vägen dit får barnen hjälpa pirayan, valen och bläckfisken.

Musik och dans leder barnen in i undervattensäventyret via den magiska hissen ner i mormors källare.  Barnen är själva aktiva och för berättelsen vidare med dans, rörelser, ramsor och genom att spela i en undervattensorkester med slagverk.
”Kom ihåg vad ni tycker är viktigt och roligt och följ det sedan. Då har hajen ingen chans mot era drömmars kraft” Mormor

I denna workshop får barnen:

  • spela slagverk i en undervattenorkester och dansa tangorytmer
  • stärkt kroppsuppfattning kopplat till dansens & rörelsens olika kvalitéer
  • öva empati och vara med existentiella frågor med magins hjälp

Föreställningen hålls av Mikael Lönnbjer, musiker och slagverkspedagog som har skapat all musik i förställningen och av Eva Dahlberg, kulturpedagog med inriktning skapande dans i SkrivSprånget, som har skrivit manus.

När ni bokar får ni ett digitalt inspirationsmaterial så att ni kan förbereda besöket. Lär känna karaktärerna, lyssna på musiken och undersök vad drömmar kan vara tillsammans med barnen. Bra för att stärka språkförståelsen och för att fördjupa upplevelsen. Självklart kan man också använda materialet efter besöket och på så sätt fortsätta barnens egen process i rörelse, musik och berättande.