Låt berättelserna visa vägen

lat-berattelserna-visa-vagen

Vilken funktion har berättelser och vad kan de lära oss? Med avstamp från en irländsk folksaga får eleverna via inspirerande metoder prata om det som berör. 

 Åk 4, åk 5, åk 6 – Två och en halv timme inklusive rast. Vi är två kulturaktörer som kommer till klassrummet. Max 30 elever per grupp och workshop. Kostnad 6000 kr (moms tillkommer).

 Boka + kontakt

De gamla berättelserna bär på visdom och teman som vi brottats med i alla tider. I  en irländsk folksaga får eleverna möta Sheronins farhåga att inte duga som han är. Eleverna får genom det muntliga berättandet undersöka sina egna värderingar och även möta andras i teman som är aktuella.

Vi inspireras av boken Värdefulla sagor av Per Gustavsson och Mikael Thomasson, om hur berättandet är ett pedagogiskt verktyg i värdegrundsarbetet. ”I land efter land, i alla tider, har berättelser formulerat livsfrågor och hjälpt människor hur de ska leva sina liv. Aldrig har de brytt sig om nationsgränser, utan spridits från världsdel till världsdel.”

 I denna workshop får eleverna:

  • Göra improvisationsövningar som start för berättande
  • få uppleva en gammal irländsk folksaga med teman som handlar om självkänsla, relationer och bemötande
  • tillsammans samtala om frågor som den gestaltade sagan väcker

Litteraturlista