Låt berättelserna visa vägen och SkrivGlädje

Här kopplar vi ihop Låt berättelserna visa vägen och SkrivGlädje. Den irländska sagan inspirerar vidare till skrivande. Två träffar med minst en vecka mellan.

 Åk 4, åk 5, åk 6 – Två workshops. Två och en halv timme per workshop inklusive rast.  Vi är två kulturaktörerlat-berattelserna-visa-vagen-och-skrivgladje som kommer till klassrummet. Max 30 elever per grupp och workshop. Kostnad 12 000 kr (moms tillkommer).

 Boka + Kontakt

Vi återkopplar till första workshopen och eleverna har till denna gång skrivit varsin text där de fått leva sig in i att vara någon av karaktärerna i sagan. Nu finns också möjlighet att fånga upp och fördjupa det som kom upp under workshop 1.

På ett inspirerande sätt får skrivandet nya ingångar. Associationer och improvisationer är ett roligt sätt att få igång berättandet. Vi hittar teman och skapar huvudperson och problem. Hur gör man för att hålla spänningen vid liv? Vi hjälps åt att hålla i den röda tråden och pratar också om vad skrivandet kan betyda för olika personer. Eleverna får via en associationsteknik börja skriva berättelser som de sedan kan fortsätta med under en svenskalektion