Lektionsupplägg

Berättarmagi
Träff 1

Ingång till Berättarmagi; genom portalen och välja en sagofigur som ett lösenord. Samlas i gläntan/sagoskogen och lyssna på alla ljuden – inre bilder. Några berättar högt.

Runda med talsten: Säga sitt namn och den sagofigur som var och en valde.

Ramsa med rörelse I sagans skog där snurrar sagans slända/i sagans skog kan allting hända/och nästan allting händer också där

Lek Sagokull. Den som kullar är en häxa och de andra är troll. Blir man kullad är man förstenad och man räddas när någon står framför en och säger en sagofigur.

Rollsaga Bortbytingen av Selma Lagerlöf

Sagans dramaturgi – röda tråden, lösa problemet kopplat till Bortbytingen.

Magiska föremål, i sina sagogrupper hitta på varför tre föremål är magiska – berätta för de andra grupperna.

Gå igenom rollerna; Hjälte/hjältinna, hjälpare, ond och lotta ut i sagogrupperna

Gemensamt avslut. Ligga i sagogläntan och lyssna till musiken som förstenade, knack på axeln och gå ut baklänges

 

Träff 2

Ingång till Berättarmagi; genom portalen, visa en liten rörelse och säg rollen i sagan (ond, hjälpare, hjälte/hjältinna) Samlas i gläntan/sagoskogen och lyssna på alla ljuden – inre bilder. Några berättar högt.

Runda med talsten: Säga sitt namn och rollen i sagan

Ramsa med rörelse I sagans skog där snurrar sagans slända/i sagans skog kan allting hända/och nästan allting händer också här

Lek Sagokull. Den som kullar är en häxa och de andra troll. Blir man kullad är man förstenad och man räddas när någon står framför en och säger en sagofigur.

 Bejaka två och två: Dramalek där man säger ja till varandras idéer och också tillsammans gör det den andra föreslagit

Statysaga- Trollkarlens födelsedag: Gruppvis bilda statyer utifrån uppgifter i en saga som berättas

Dramasaga: En dramatisering där man steg för steg blir sin sagofigur

Karaktärslapp: Skriva om den sagofigur man väljer att bli utifrån frågor

Berätta om sin sagofigur: Presentation i sin sagogrupp

Intriger: Dra lott med intriger och bestämma två magiska föremål som ska vara med i sagan

Gemensamt avslut. Ligga i sagogläntan och lyssna till musiken som förstenade, knack på axeln och gå ut baklänges.

 

Träff 3

Ingång till Berättarmagi; genom portalen, säg vem du är i sagan och gör en rörelse. Samlas i gläntan/sagoskogen och lyssna på alla ljuden – inre bilder. Några berättar högt.

Runda med talsten: Säga vem man är i sagan

Ramsa med rörelse I sagans skog där snurrar sagans slända/i sagans skog kan allting hända/och nästan allting händer också här

Bejaka två och två som din sagofigur: Dramalek där man säger ja till varandras idéer och också tillsammans gör det den andra föreslagit

Dela in i de fem grupperna, röstövningar som sin sagofigur ”Jag är glad.” ”Jag är arg.” ”Jag är ledsen.” ”Jag känner mig modig.” ”Jag känner mig rädd.”

Öva i smågrupper och uppspel: Röstteater. Vi läser igenom sagan och de lyssnar, gestaltar allt eftersom. Vi tar ev. frågetecken. Sedan övar vi och vid valda ställen där det inte är repliker får de improvisera.  Efter detta får de andra ställa frågor.

Gemensamt avslut. Ligga i sagogläntan och lyssna till musiken som förstenade, knack på axeln och gå ut baklänges