Litteraturlista Låt berättelserna visa vägen

Värdefulla sagor – Lyft värdgrunden genom berättande av Per Gustavsson och Mikael Thomasson. (Natur & Kultur 2015).

Gyllen Fågel – Sagor för vuxna och barn, berättade av Inger Lise Oelrich. (Storytellingforlife.com 2012)

Du har huvudrollen i ditt liv – Om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring av Katrin Byreus (Liber 2012).

Att tänka noga – en filosofibok av Liza Haglund (Tiden 2001).

Självklart! Inte: En filosofibok av Liza Haglund och Anders J Persson (Rabén & Sjögren 2009).

Om undran inför livet – barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle av Bo Dahlin (Studentlitteratur AB 2003)