Målkoppling Låt berättelserna visa vägen

I det här projektet arbetar eleverna med målen i Svenska åk 4 – 6 i Lgr 11:

Berättande texter och sakprosatexter

  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.
  • Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor
  • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallell­handling och tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar samt dialoger.