Mera Berättarmagi

Klassrummet blir en sagoglänta som bjuder in till en ny saga och en dramalek. Barnen får återigen möta karaktärerna i Bortbytingen som svarar på deras brev.

F: klass, åk 1, åk 2, åk 3. Cirka 75 min. Vi är två kulturaktörer som kommer till klassrummet. Max 30 elever per grupp och workshop. Kostnad 6000 kr (moms tillkommer).

 Boka + Kontakt

Kan jag tillsammans med mina kompisar bli en bro eller en eld? Hur känns det att bli förstenad mitt i en rörelse? Och vad finns det i sagogläntans drakägg?

Under denna workshop fortsätter barnen att uppleva magin med sina sinnen. En saga vecklar ut sig i skogsgläntan och har de ingredienser som en riktig saga ska ha. Ett uppdrag, hjälpare, magiska föremål och ett lyckligt slut – där något har förändrats. Dessutom får barnen delta i en dramalek genom att arbeta i grupp.

Eleverna får återigen möta karaktärerna från Bortbytingen som nu läser upp deras brev. Barnen kanske har skrivit frågor eller gett råd. Ibland berättar de hur det är att vara människa. (De yngre eleverna får rita teckningar som vi utgår ifrån när vi samtalar.) Barnens reflektioner och funderingar leder ofta till diskussioner om det som är värt att ta på allvar.

I denna workshop får eleverna:

  • träna på samarbete – att säga ja till varandras idéer
  • fördjupa samtalet om föreställningen med utgångspunkt från deras egna texter
  • få en förståelse vad som ingår i en saga och vara i dess magi

Läs mera målkoppling