Praktiskt

För att våra workshopar ska bli så magiska, angelägna och roliga som möjligt:

Vi kommer till klassrummet och oftast vill vi att klassrummet är iordningställt med att stolar är i en ring och att bänkar står längs med väggarna. Om vi har två workshopar på samma skola är det är bra om vi kan få vara i samma klassrum under både för – och eftermiddagspasset.

Vi vill gärna att eleverna har namnlappar, framförallt F: klass – åk 4. Vi brukar ha en rast på ca 20 – 30 min i passet, som vi kommer överens med läraren om när det passar bäst.

Inför en del av våra workshopar så vill vi att läraren förbereder eleverna genom att ta upp specifika frågor och ämnen (gäller Folktro och Låt berättelserna visa vägen).  Detta skickas ut i god tid per mail.

Läraren/skolpersonalens roll
Vi vill att personal från skolan, helst deras ordinarie lärare, är med under hela passen. Dels för att det är de som har en relation med eleverna och som de därmed är trygga med och dels för att kunna ta till vara upplevelser, insikter och metoder som kommer fram under passen. Läraren/personalens roll är främst att stötta eleverna och det är ofta väldigt uppskattat av eleverna (och av oss) om de deltar i upplevelsen som vi skapar tillsammans.

Vi tar alltid personlig kontakt med aktuell lärare per mail eller telefon innan besöken och stämmer av aktuella behov och praktiska frågor.