Prins Hatt – Rollspel och mod

Med utgångspunkt från ”Prins Hatt under jorden” får klassen träda in i en klassisk saga, hitta på ett eget slut och prova sitt mod.

Åk 2, åk 3 – Två och en halv timme inklusive rast. Vi är två kulturaktörer som kommer till klassrummet. Max 30 elever per grupp och workshop. Kostnad 6000 kr (moms tillkommer).

Boka + KontaktPrins Hatt 1.JPG

Prins Hatt under jorden är en gammal folksaga med många bottnar. När eleverna tagit sig in genom den magiska portalen och värmt upp lite med att lyssna på skogsljud, provat någon lek och vi berättat en saga, så får de vara med om en gestaltning av Prins Hatt under jorden. När det är som mest spännande stannar vi upp och eleverna får själva hitta på ett eget slut. Detta slut får de sedan berätta eller gestalta i grupp.

Vi samtalar också om teman som sagan berör. Eleverna får prova sitt mod och vi betonar hur viktigt det är att stödja varandra så att man vågar.

I denna workshop får eleverna:

  • träna på samarbete – att säga ja till varandras idéer
  • hitta lösningar och prova sitt mod
  • få en förståelse vad som ingår i en saga och vara i dess magi

Finns det önskemål om en fortsättning så går det bra. Workshop 2 blir en fördjupning på samma tema och eleverna får en skrivuppgift mellan gångerna.

Läs mer Målkoppling Prins Hatt