SkrivGlädje online

Åk 4 – åk 6.  Två tillfällen a´ 60 minuter. Vi är två kulturaktörer som har denna workshop online via den digitala plattform som är bäst lämplig. Kostnad 6000 kr (moms tillkommer)

 Boka + kontakt

Online med lekfulla metoder och skrivinspiration –
Möt en författare och en kulturpedagog och få nya ingångar i skrivandet!

Skrivglädje online

Vid två tillfällen träffar vi eleverna online och leker igång skrivandet. Vi associerar, improviserar och utforskar det som gör en berättelse. Vad är det man måste ha med? Hur håller man spänningen vid liv?

Vi ger oss ut på slak lina och hittar på en berättelse i stunden. Vi delar också med oss av hur vi själva har det med skrivandet. Gunilla som just kommit ut med en roman berättar om hur den skrivprocessen går till.

Mellan gångerna får eleverna tillsammans med sin lärare skriva texter som vi sedan återkopplar till nästa gång vi ses. Vad i historien var knepigast att komma på? Hur gick det att använda sig av metoden som vi prövade förra gången? Här finns också tid för frågor om skrivandet. Vi fördjupar och ger tips.

I dessa workshop får eleverna:

  • prova uppvärmningsövningar för skrivandet
  • på ett enkelt sätt lära sig en berättelses grundläggande dramaturgi
  • stärka självkänslan i skrivandet
  • Möta en författare som berättar om sin skrivprocess

Länk till Gunillas författarsida.

Läs om målkoppling