Spela & dansa med ord!

Rytmer och dans, rörelse och slagverk – över, i, under, allt … BERÄTTELSER. En lekfull föreställning och en musikalisk ordverkstad där eleverna själva spelar, dansar och skapar.

F:klass och åk 1,  cirka sjuttiofem minuter.  Vi är två kulturaktörer som kommer till er skola. Max 30 elever per grupp och workshop. Kostnad 6000 kr (moms tillkommer).

Boka + Kontakt

En Ur & Skur föreställning utomhus på skolgården eller närliggande park

Eleverna får möta oss, Eva och Mikael, i den interaktiva föreställningen Leken mellan jord och himmel.  Vi är tillsammans i föreställningens värld med slagverk, rörelser & dans. Det är som ett äventyr där barnen får vara med och hitta en lösning för karaktärerna i föreställningen.  Barnen skapar lekfulla danskoreografier och spelar  slagverk i för varandra. Vi utgår från gruppens fantasi och låter orden flyga högt, låta, leka, röra sig.

Vi utforskar lekens fria värld, hur berättelser formas med rörelser, toner och samarbete.
Lekens och var och ens unika uttryck är ett sätt att öva på jämlikhet.
Allt i fantasins fantastiska värld.

I denna interaktiva föreställning får eleverna:

  • inspiration och upplevelse hur rytm, rörelse och ord hänger ihop
  • stärkt självförtroende till sin egen skapande förmåga
  • spela slagverk och framföra inför varandra
  • dansupplevelse med olika rörelsekvaliteter

Föreställningen och workshopen leds av Mikael Lönnbjer, musiker och slagverkspedagog och Eva Dahlberg, kulturpedagog med inriktning skapande dans i SkrivSprånget.