Spelar roll

Drama och forumspel som väg till egenmakt

spela-roll-ny-bild

Hur bemöter man uttalande som man inte håller med om? Hur kan man synliggöra sina egna värderingar och sedan agera enligt dem? I dagens samhälle är det mer angeläget än någonsin att unga har hopp och känner sig delaktiga.

Åk 6 – 9, Två och en halv timme inklusive rast.Vi är två kulturaktörer som kommer till klassrummet.  Max 30 elever per grupp och workshop. Kostnad 6000 kr (moms tillkommer)

Boka + Kontakt

Under den här workshopen kommer eleverna få använda sig av drama och forumspel för att öva på att uttrycka sina åsikter, gestalta och improvisera, upptäcka nya sätt att agera på i svåra situationer och förhoppningsvis ha väldigt roligt.

Forumspel är en metod där man får lära sig att förändring är möjligt. Grunden i metoden är att deltagarna själva bär på kunskap och lösningar. Vi utgår från elevernas tankar, känslor och erfarenheter om hur de ser på sig själva och omvärlden.

Denna workshop kan vara en del av er skolas förebyggande likabehandlings arbete.  Workshopen hålls av Eva Dahlberg, kulturpedagog och uttryckande konstterapeut och Joakim Dahlberg, skolkurator och dramapedagog.