Språk- och resursklasser

Berättarglädje och skrivlust

Vi vänder oss till språk- och resursklasser med våra workshops; Berättarmagi, mera Berättarmagi och Prins Hatt. Flera av våra andra workshops kan också anpassas för den aktuella målgruppen eller så sätter vi ihop ett nytt program.

Vi har bland annat haft samarbete med språkklasser på Njupkärrs skola. I år har vi ett längre Berättarmagi projekt tillsammans med språk – och resursklasserna i Kullsvedskolan på Värmdö där eleverna i grupp skapar, gestaltar och skriver en saga.

”Stort tack för ert arbete med oss här. Det var fantastiskt! Våra elever har annars svårt att uttrycka sin fantasi i skrivande form och innan vi började vårt arbete tillsammans var vi nog lite oroliga, men ert upplägg, lugn, fantastiska sagoröster och inkännande av elevernas behov gjorde vår tid tillsammans magisk. Eleverna väntade ivrigt på att nästa lektion skulle komma, fantasin sprudlade tillsammans med er och efterföljande skrivlektioner. Än en gång stort tack och vi avundas dem som får chansen att arbeta tillsammans med er framöver.”
Kerstin Petersson, lärare i Resursklass

”Det har varit ett bra arbete med  er. Framförallt tyckte jag er förmåga att entusiasmera eleverna till att använda sin fantasi och leva sig in i den sagoskog som ni målade upp med ord var väldigt bra. Eleverna fick sätta ord på känslor och de bilder de upplevde när de fick träda in i sagans värld tillsammans med er. De fick också uppleva texter från historien i den klassiska saga ni berättade och möta poesi i forma av Hellsings sagoramsa.  Jag upplever också att eleverna har tillägnat sig de typiska sagomönstren som hör genren till. Ni kopplade också detta fint till målen i LGr11.”
Ulrika Waldenström, lärare i Språkklass.


Boka + Kontakt
Språkklass.JPG

Vår syn och arbetssätt med Språkutveckling

Inre bilder/ visualiseringar: Inre bilder och visualiseringar blir ingångar till den egna fantasin och skapandet/ berättandet. Genom att berätta om sina inre bilder högt och lyssna på varandra förstärks den inre upplevelsen och den blir en del av gruppens gemensamma upplevelser.

Ha sig själv som utgångspunkt: Eleverna utgår och hämtar inspiration från sin egen fantasi och sina erfarenheter. Detta förstärker motivationen och engagemanget eftersom det utgår från den egna lusten och drömmarna.

Ha berättande i kroppen: Berättande blir i realtid, en upplevelse som man själv skapar och kan påverka. Upplevelsen av språket blir grundad och ”förkroppsligad” (rytm, rörelser, sinnen). Allt detta tillsammans med mötet med andra förstärker ingången till det egna skapandet och berättandet.

Kraften i spontanitet: Stärka tilliten och ge metoder för att kunna ta vara på sin spontanitet som en ingång till de egna idéerna, skapande, fantasi. Att lära känna sin egen kreativitet.