Våra mål

SkrivSprånget i Skolan – våra mål

Alla våra projekt har som syfte att väcka elevernas berättarglädje och skrivlust och genom berättelserna och sagorna så kan vi vara med de stora frågorna i livet. Förhoppningen är att eleverna får en stärkt självbild och att gemenskapen i gruppen förbättras. Läs om hur vi arbetar språkutvecklande, med livsfrågor och både personligt växande och gruppstärkande. Vi har kontinuerlig handledning.

Språkutveckling

Inre bilder/ visualiseringar: Inre bilder och visualiseringar blir ingångar till den egna fantasin och skapandet/ berättandet. Genom att berätta om sina inre bilder högt och lyssna på varandra förstärks den inre upplevelsen och den blir en del av gruppens gemensamma upplevelser.

Ha sig själv som utgångspunkt: Eleverna utgår och hämtar inspiration från sin egen fantasi och sina erfarenheter. Detta förstärker motivationen och engagemanget eftersom det utgår från den egna lusten och drömmarna.

Ha berättande i kroppen: Berättande blir i realtid, en upplevelse som man själv skapar och kan påverka. Upplevelsen av språket blir grundad och ”förkroppsligad” (rytm, rörelser, sinnen). Allt detta tillsammans med mötet med andra förstärker ingången till det egna skapandet och berättandet.

Kraften i spontanitet: Stärka tilliten och ge metoder för att kunna ta vara på sin spontanitet som en ingång till de egna idéerna, skapande, fantasi. Att lära känna sin egen kreativitet.


Livsfrågor

Vi är i det magiska, lustfyllda och kittlande som finns i sagan och berättelsernas värld.  Kollektiva mönster och teman som handlar om livsfrågor och en djup kollektiv visdom. Roller och arketyper utkristalliseras. Frågor om ont och gott. Vad är det att vara människa? Att förmedla hopp, förstå tillvaron och närma sig de existentiella frågorna.

Självbild/självförtroende

Eleverna får nya erfarenheter och upplevelser som kan förändra synen på den egna självbilden.  Att ha gjort något som man kanske inte tidigare vågade eller kände till. Detta leder till en stolthet och självförtroende; ”Jag kan”. Man kan se möjligheter vidare i liver ”Jag är en sådan som kan skriva en bok, göra en film”.


Gruppdynamik

Klassen/gruppen får vara med om en gemensam upplevelse. De har ett äventyr tillsammans. Det ger chans att stärka gemenskapen. Eleverna får chans att prova nya roller och visa sig på nya sätt inför varandra.  Man övar på samspel, samarbete och kompromisser.