SkrivSprånget, magiskt och lekfullt!

skrivspranget
”Vi lärare är proffs inom vårt uppdrag & ni inom ert. Att få ta del av berättande på ett sätt som ni presenterar, är fantastiskt. Berättandet får de ofta genom visuella medier (TV, film…), men mer sällan på detta sätt.”  Lärare åk 2

I coronatider har vi worshops & föreställningar utomhus och online. 

Vi möter elever med projekt som handlar om att väcka berättarglädje och skrivlust. I över tio års tid har vi inspirerat eleverna i både långa och korta språkutvecklande projekt. Vi erbjuder workshops från förskolan upp till högstadiet och för språkklasser och särskolan.

Våra workshops är oftast 2 – 3 timmar långa och vi kommer till klassrummet. Vi kan självklart skräddarsy projekt efter önskemål. Alla våra projekt knyter an till läroplanens mål i svenska. Vi bor i Stockholm men åker också ut i skolor i närliggande kommuner. Boka + Kontakt.

Skrivsprånget har sedan 2005 kurser i kreativt skrivande och personlig utveckling och drivs av Gunilla Cullemark; författare och muntlig berättare och Eva Dahlberg; kulturpedagog och dipl. uttryckande konstterapeut.

Hoppas vi syns! Gunilla & Eva