SkrivSprånget, magiskt och lekfullt!

skrivspranget

När SkrivSprånget väcker berättar- och rörelseglädje är vi alla i en interaktiv värld. Med ljud, rekvisita och berättelser blir det en sinnlig helhetsupplevelse.

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. (Läroplan 2022, kursplan svenska)

”Vi lärare är proffs inom vårt uppdrag & ni inom ert. Att få ta del av berättande på ett sätt som ni presenterar, är fantastiskt. Berättandet får de ofta genom visuella medier (TV, film…), men mer sällan på detta sätt.”  Lärare åk 2

Vi möter elever med projekt som handlar om att väcka berättarglädje och skrivlust. I över femton års tid har vi inspirerat eleverna i både långa och korta språkutvecklande projekt. Vi erbjuder workshops från förskolan upp till högstadiet och för anpassad skola.Vi kan självklart skräddarsy projekt efter önskemål och kommer till skolan.  Alla våra projekt knyter an till läroplanens mål i svenska.

Skrivsprånget har sedan 2005 kurser i kreativt skrivande och personlig utveckling och drivs av Gunilla Cullemark; författare och muntlig berättare och Eva Dahlberg; kulturpedagog och dipl. uttryckande konstterapeut med inriktning rörelse & dans.

Vi bor i Stockholm men vi åker gärna till andra städer.
Boka + Kontakt.